Odnośniki podstawowe

Porady prawne 26 czerwca

 Uwaga
W czerwcu, na porady prawne, zapraszamy w ostatni poniedziałek miesiąca. 

Witamy Państwa na stronie internetowej Rady Osiedla Leśnica - podstawowe informacje o RO

Rada Osiedla jest powołana do reprezentowania Mieszkańców. Jednak od nas wszystkich zależy to, jak wyglądać będzie nasze Osiedle, czy dobrze będzie się się nam na tym Osiedlu mieszkać. Dlatego zapraszamy do współdziałania z Radą: do zgłaszania  wniosków, dzielenia się Państwa inicjatywami, do informowania o problemach.

Odbyły się osiedlowe imprezy dla mieszkańców

W ramach Partnerstwa dla Leśnicy i okolic, 10 czerwca br. na terenie jednostki wojskowej przy ul. Trzmielowickiej, odbył się rodzinny festyn osiedlowy połączony ze świętem 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia. Wystąpiły między innymi Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych oraz Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej.

KZI 2018

Zgodnie z obowiązującą procedurą KZI, na zgłoszenie zadań inwestycyjnych, Rady Osiedli mają czas do 7 lipca. Jedno Osiedle może zgłosić maksymalnie 3 zadania, uszeregowane według kategorii ważności. Kwota planowana na realizację KZI wynosi 3 mln PLN na 48 Osiedli. Weryfikacja kart potrwa do jesieni br. Informację o zadaniach wybranych do realizacji otrzymamy do końca stycznia 2018, a ich realizacja nastąpi w przyszłym roku.

Sprawy bieżące

 

  • Zarząd Osiedla pozytywnie zaopiniował projekt nowego przystanku autobusowego na ulicy Dolnobrzeskiej w pobliżu Smolnej. Przystanek w stronę centrum powstanie po pozyskaniu przez ZDiUM środków finansowych na ten cel.
  • Zarząd Osiedla oraz mieszkańcy Złotnik, kilkakrotnie od początku roku, zgłaszali do UM konieczność dopuszczenia do ruchu nowego odcinka ulicy Kościańskiej i zaprzestania obsługiwania budowy firmy JAKON poprzez „stary” odcinek tej ulicy. Jak dotąd otrzymaliśmy jedynie potwierdzenie, że Wydział Inżynierii Miejskiej przekazał sprawę do rozpatrzenia zarządcy drogi.
  • Zarząd Zieleni Miejskiej wykonał prace porządkowe na terenie przy skrzyżowaniu ulic Kamiennogórskiej, Halickiej i Małopolskiej oraz zobowiązał właścicieli kontenerów na odzież używaną do systematycznego utrzymywania porządku w ich pobliżu. W wyniku tych działań kontenery zostały usunięte.

21 czerwca w Zamku spotkanie konsultacyjne WBO 2017

Zapraszamy liderów, mieszkańców i wszystkich zainteresowanych na spotkanie konsultacyjne dla rejonu 14  – CK Zamek Plac Świętojański 1, godz. 17.00. 

Na spotkaniu zostaną przekazane wyniki weryfikacji projektów, wyjaśnione ewentualne wątpliwości dotyczące weryfikacji, zebrane uwagi dotyczące udoskonalenia lub połączenia zadań. Liderzy będą mogli porozmawiać z mieszkańcami oraz innymi liderami i podjąć współpracę. Na spotkaniu będą omówione projekty, które zostały zgłoszone w rejonie 14 (Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie) oraz projekty ogólnomiejskie. 

Nowe zasady wycinki – zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Wydział Środowiska i Rolnictwa informuje, że 17 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1074). Zmiana przywraca między innymi prawną ochronę drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wrocławski Fundusz Małych Inicjatyw

Macie ciekawy pomysł na społeczną inicjatywę i szukacie na nią funduszy?
Fundacja Umbrella  prowadzi pilotażowy fundusz dotacyjny finansowany ze środków Gminy Wrocław, który ma na celu finansowe i merytoryczne wsparcie dla lokalnych działań realizowanych samodzielnie przez mieszkańców Wrocławia. Pierwszy nabór już na przełomie czerwca i lipca 2017. Najważniejsze informacje na stronie www.wfmi.pl
20 czerwca 2017r., godz.13.30-16.45, w sali komputerowej Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 ul. Legnicka 65A, odbędzie się warsztat „Zarządzanie projektem w Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim Wrocławia 2017”.
Chętnych prosimy o zgłoszenie udziału do 16 czerwca na mail: mlodziezowybudzet@sektor3.wroclaw.pl

Nabór wniosków do 10 lipca.

Porady budowlane

W każdy drugi poniedziałek miesiąca, w godz.17:00 – 18:00, zapraszamy na porady budowlane, architektoniczne i urbanistyczne. Uzyskacie Państwo pomoc i doradztwo z zakresu architektury, administracji budowlanej, ochrony zabytków, planowania i zagospodarowania przestrzennego, estetyki oraz ogólnie geodezji i ochrony środowiska.

Zmiany w organizacji ruchu na osiedlach Żar i Żerniki Nowe

Skanska S.A., generalny wykonawca obwodnicy Leśnicy i infrastruktury na osiedlu Nowe Żerniki informuje, że:

  • z 12 na 13 czerwca zostanie zamknięta ulica Stefana Batorego na odcinku od Średzkiej do Żarskiej;
  • z 13 na 14 czerwca, w ramach robót związanych z budową sieci kanalizacyjnej w ulicy Kosmonautów, zamknięty zostanie wjazd w ulicę Trójkątną naprzeciwko Grabowej oraz zwężony jednostronnie wjazd w ulicę Grabową. Zamknięcie przesunięte na 19 czerwca.
 
 
Subskrybuje zawartość